TRANG CHỦ Nổi bật Trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023 cho 47 công trình xuất sắc