TRANG CHỦ Nổi bật Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm rõ một số vấn đề, trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội