Dự lễ phát động thi đua có đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân. Cùng dự có các đồng chí Phó tổng biên tập: Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy; Đại tá Lê Ngọc Long; Đại tá Trần Anh Tuấn; Đại tá Nguyễn Hồng Hải; cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, người lao động của Báo Quân đội nhân dân.

Báo Quân đội nhân dân phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

 

Báo Quân đội nhân dân phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
 Các đại biểu dự lễ phát động.

Phát động thi đua, Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập nhấn mạnh: Quán triệt và thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân năm 2022, phong trào thi đua của Báo Quân đội nhân dân đã tập trung hướng vào việc hoàn thành nhiệm vụ làm báo, giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Báo Quân đội nhân dân phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ ký chứng kiến giao ước thi đua.

Từ đầu năm đến nay, tập thể Báo Quân đội nhân dân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì “Có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng năm 2021”; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng 2 bằng khen trong thực hiện các nhiệm vụ; có 7 phòng, ban và 60 lượt cá nhân được tặng bằng khen của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong thời gian 50 ngày, từ ngày 9-11 đến 28-12-2022, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan, làm cho mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta. Từ đó, có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Ngô Anh Thu, thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, đề nghị cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ toàn cơ quan đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra, thiết thực kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Theo đó, các phòng, ban làm tốt công tác giáo dục, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu thi đua cao điểm, xây dựng cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ có động cơ, quyết tâm cao, tích cực, tự giác thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp, trí tuệ của mọi cán bộ, đảng viên để phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực. Kết hợp chặt chẽ thi đua cao điểm với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

* Sáng cùng ngày, Liên chi hội Báo Quân đội nhân dân tổ chức trao khen thưởng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Army Games 2022; trao giải báo chí quý và khen thưởng của các bộ, ngành; tặng thưởng giấy khen của Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân dành tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Báo Quân đội nhân dân phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ trao khen thưởng của Bộ Quốc phòng tặng tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Army Games 2022.

 

Báo Quân đội nhân dân phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ trao giải A tặng tác giả đoạt giải A Giải thưởng Báo chí quý 3 năm 2022.
Báo Quân đội nhân dân phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Đại tá Ngô Anh Thu trao khen thưởng tặng các tác giả có thành tích xuất sắc.

 

Báo Quân đội nhân dân phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
 Đại tá Lê Ngọc Long trao khen thưởng tặng các tác giả có thành tích xuất sắc.

 

Báo Quân đội nhân dân phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Đại tá Nguyễn Hồng Hải trao khen thưởng tặng các tác giả có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN & PHẠM HƯNG – BÁO QĐND