TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆNTIN TỨC Thủ tướng CHLB Đức kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam