TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆNTIN TỨC Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam-Uganda