Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 6-12-2022
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol (Yun Sớc Yên), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 6-12-2022.

TTXVN