TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆNTIN TỨC Thủ tướng: Trước những biến chuyển của tình hình, cần coi đối thoại, hợp tác là công cụ, đề cao thượng tôn pháp luật và các giá trị chung