TRANG CHỦ Nổi bật Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII