TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆNTIN TỨC Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII