TRANG CHỦ Nổi bật Hôm nay, bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV