TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆNTIN TỨC Thủ tướng: Đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam