TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆNTIN TỨC Quốc hội thông qua nghị quyết về công tác nhân sự tại kỳ họp bất thường lần 3