TRANG CHỦ Nổi bật Thông điệp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong lời Tuyên thệ nhậm chức