TRANG CHỦ Nổi bật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chỉ đưa vào luật những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ “chín”, đủ rõ, cấp bách