TRANG CHỦ Nổi bật Đợt 2 Kỳ họp thứ 5: Quốc hội biểu quyết thông qua 8 luật, 9 nghị quyết