TRANG CHỦ Nổi bật Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón, hội đàm với Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol