TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng : Hòa Vang bế mạc Hội thi xây dựng và quản lý nhà (phòng) làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã thống nhất, nền nếp, có cảnh quan môi trường xanh, sạch , đẹp năm 2023.