TRANG CHỦ Nổi bật Quan hệ Việt Nam-Pháp còn nhiều dư địa rất lớn để thúc đẩy phát triển