TRANG CHỦ Nổi bật Hôm nay (14/8), khai mạc Phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội