TRANG CHỦ Nổi bật Hôm nay, Thường vụ Quốc hội chất vấn hai nhóm vấn đề tư pháp, nông nghiệp