TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng: Huyện Hòa Vang trong ngày xảy ra 2 vụ cháy.