TRANG CHỦ Nổi bật Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam