TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum: Triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ