TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng: Quân khu 5 tổ chức Hội thao Hải đội dân quân thường trực năm 2023 .