TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Ban CHQS huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho đội Cứu hộ cứu nạn khi mùa mưa bão tới