TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng: Bộ CHQS Thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải Hội thi xây dựng và quản lý nhà (phòng) làm việc Ban CHQS xã phường thống nhất,nền nếp, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp năm 2023.