TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng  :  Lực lượng dân quân thường trực xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang ra quân lập lại trật tự đô thị.