TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng:  Ban Chỉ huy quân sự Huyện  Hòa  Vang kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự,  quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng xã Hòa Phước năm 2023.