TRANG CHỦ Nổi bật New York coi trọng, sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả, thực chất với Việt Nam