TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng: Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Phước,  huyện Hòa Vang tham gia nghe thông tin thời sự đợt 2 năm 2023.