TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng  : Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu, huyện  Hòa Vang tổ chức khen thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể Ban Chỉ huy quân sự xã đã có thành tích bắt trộm.