TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng: Huyện Hòa Vang – Những chiến sĩ Sao vuông trên tuyến đầu giúp dân chống lũ .