TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng : Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến , Huyện Hòa Vang phối hợp với công Đoàn xã tham gia trồng cây mô hình ” Dân Vận khéo ” năm 2023, và các kế hoạch trong năm.