TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng: Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang tham gia thu hồi vật liệu nổ trên địa bàn.