TRANG CHỦ Nổi bật Chủ tịch nước lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ