TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng : Đảng Ủy Quân sự Huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.