TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng: Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến , huyện Hòa Vang tổng kết nhiệm vụ Quốc Phòng – Quân sự địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024.