TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng  : Ủy ban nhân dân xã Hòa Phước,  huyện Hòa Vang triển khai nhiệm vụ quân sự  – Quốc phòng địa phương năm2024.