TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Quảng Nam: Ủy ban nhân dân xã Duy Phú , huyện Duy Xuyên tổng kết công tác quân sự – Quốc phòng địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.