TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng: Thanh niên phường An Hải Đông, quận Sơn Trà sinh viên Đại học Duy Tân viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024.