TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng: Ban Chỉ huy quân sự Huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự – Quốc Phòng địa phương năm 2024.