TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Quảng Nam: Tổ chức khánh thành nhà Bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3 – mặt trận 44 Quảng Đà và Bia Chiến tích