TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc