TRANG CHỦ Nổi bật Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Vĩnh Phúc