TRANG CHỦ Nổi bật Tăng cường hợp tác, kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và Philippines