TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN ĐÀ NẴNG  : Thanh niên xã Hòa Tiến,  huyện Hòa Vang sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2024.