TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN QUẢNG NAM : Lãnh đạo Xã Duy Phú , Huyện Duy Xuyên tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024.