TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng  : Huyện Hòa Vang ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang năm 2024.