TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Thêm thông tin về trận biệt kích Sài Gòn tấn công D3 đặc công, E95A, Quân khu 9