TRANG CHỦ TIN TỨC - SỰ KiỆN Đà Nẵng : Lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ XIII, giai đoạn 2019 – 2024.