TRANG CHỦ TRANG VÀNG LIỆT SĨKỈ NIỆM VỀ LIỆT SĨ Người góp phần làm nên chiến thắng trận đầu (5-8-1964)